اس ام اس خيانت که روزي عاشقش باشيروزي قاتلش


SMS بي وفايي

زندگي بازي گرفتن ديگران نيست
که روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش

پيامک عشق بي وفا

مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي.


مشاهده اس ام اس

اس ام اس تنهايي و دلتنگي فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگا


اس ام اس تنهايي

درسته که يه روزي فراموش مي کني و يه روز ديگه فراموش مي شي ولي اينو بدون
فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمي کنند

اس ام اس دلگير بودن

مي گفت عاشقم، دوستش دارم و بدون او هيچم و براي او زنده هستم…او رفت و تنها ماند ….زندگي کرد و معشوق را فراموش کرد…از او پرسيدم از عشق چه مي داني؟ برايم از عشق بگو….گفت: عشق اتفاق است بايد بشيني تا بيفتد!!!گفت: عشق آسودگيست، خيال است… خيالي خوش…گفت: ماندن است ….فرو رفتن در خود است….گفت: خواستن و گرفتن و براي خود کردن است….گفت: عشق ساده ست، همين جاست دم دست و دنيا پر شده از عشقهاي زود….گفت: عشق دروغي بيش نيست….


مشاهده اس ام اس

SMS خيانت و بــراي بــي تــفــاوتــي هـاي


SMS خيانت

بـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـه
اســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارد
اســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذارد
و بــراي بــي تــفــاوتــي هـايـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد

اس دلگير

اينجا تا لباس را سياه نبينند باور نميکنند چيزي را از دست داده اي.


مشاهده اس ام اس

اس ام اس خيانت خود را نمي بخشمزين


اس ام اس دلگيرم ازت

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست / تا که کام او ز عشق خود روا کنم
خود را نمي بخشم که زين پس به عاشقان وفا کنم.

اس ام اس بي معرفتي

بيچاره دلم
با ديدنت باز هم لرزيد
نميدانست تو همان بي وفاي ديروزي
بيچاره دل است
عقل ندارد


مشاهده اس ام اس

پيامک بي وفا گمانم يکيفايلها در حال اجراست


اس ام اس دلتنگي و شکايت

موقع Delete فولدر خاطراتت
ذهنم error مي دهد،
گمانم يکي از فايلها در حال اجراست

اس ام اس نامردي

صد سال در بيابان آواره شوي / به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوي


مشاهده اس ام اس

اس ام اس نامردي توهر روز برايم نامه مي


پيامک بي وفا

امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد

يا بايد خانه مان را عوض کنم
يا پستچي را !
تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟

اس دلگير

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست / تا که کام او ز عشق خود روا کنم
خود را نمي بخشم که زين پس به عاشقان وفا کنم.


مشاهده اس ام اس

SMS خيانت تو خيالم اين روز


اس ام اس دلتنگي و شکايت

دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشم
حرف بزنم
بخندم
راه برم
تو خيالم اين روز

اس دلگير

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟
گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟


مشاهده اس ام اس

اس ام اس سوزناک اما به من نياموختيچگونه تو


اس ام اس غمگين گريه دار

زندگي به من آموخت که چگونه گريه کنم , گريه به من نياموخت که چگونه
زندگي کنم . . . . . .
تو نيز به من آموختي چگونه دوست بدارم
اما به من نياموختي که چگونه تو را فراموش کنم .

اس ام اس غمناک خيانت

شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , دوريت آمد به يادم , هستيم آتش گرفت


مشاهده اس ام اس

اس ام اس غمناک خيانت مهربانيت رادلم پيوند زدم


اس ام اس غمناک

مهربانيت را با دلم پيوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم ، اما باز دلتنگم .

اس ام اس عاشقانه غمگين

بين تموم دروغات حتي نبود يه حرف راست

اما اينو يادت باشه دروغگو دشمن خداست!


مشاهده اس ام اس

اس ام اس عاشقانه غمگين خداحافظ


اس ام اس ناراحت بودن

…پايان راه کاملاً پيداست!
مي دهم قابش کنند
کنايه هايت را به رسم يادگاري.
و به همان ديوار مياويزمش!
جاي همان دستخط تماشائي . . .
خداحافظ

اس ام اس غمگين گريه دار

مي گفت عاشقم، دوستش دارم و بدون او هيچم و براي او زنده هستم…او رفت و تنها ماند ….زندگي کرد و معشوق را فراموش کرد…از او پرسيدم از عشق چه مي داني؟ برايم از عشق بگو….گفت: عشق اتفاق است بايد بشيني تا بيفتد!!!گفت: عشق آسودگيست، خيال است… خيالي خوش…گفت: ماندن است ….فرو رفتن در خود است….گفت: خواستن و گرفتن و براي خود کردن است….گفت: عشق ساده ست، همين جاست دم دست و دنيا پر شده از عشقهاي زود….گفت: عشق دروغي بيش نيست….


مشاهده اس ام اسبرچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس