اس ام اس عارفانه فلسفي نشان دوست نيكو آن


اس ام اس فلسفي

نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند. پور سينا

اس ام اس جملات قشنگ

عيار واقعي بودن تصميم ان است که
دست به عمل بزنيم-انتوني رابينز


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا آنانبه علم خود عمل


sms هاي پندآموز

آنان که به علم خود عمل نکنند مريض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. (ديمقراطيس)

اس ام اس قشنگ و زيبا

توانايي بيان اينکه چقدر کسي را دوست داري عشق است اما اندک. (پتراچ)


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه فلسفي


اس ام اس جملات پند آموز

تصحيح نکردن اشتباه،اشتباه ديگري است

کنفوسيوس

اس ام اس سخنان بزرگان

زنانيکه مي خواهند مرد باشند ، زناني هستند که نمي دانند زن هستند

الکساندر دوما


مشاهده کلیپ

اس ام اس فلسفي


اس ام اس کلام بزرگان

به قـــولِ مايکل اسکوفيلد

هميشه اون تغييري باش که ميخواي توي دنيا ببيني.

اس ام اس حکيمانه

هر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را به كار بندد . به كار بستن آنها ، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است .

گوته


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه


اس ام اس حکيمانه

به قـــولِ زنده يادحسين پناهي
تازه ميفهمم بازي هاي کودکي حکمت داشت
زوووووووو…..
تمرين روزهاي نفس گيرزندگي بود

اس ام اس حکيمانه

آزادي ما از نقطهاي شروع ميشود که
آزادي ديگران پايان مييابد
*ويکتور هوگو


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات بزرگان به راستيشماري بسيارمردمياوه گو


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولر

اس ام اس جملات قشنگ

غني ترين شخص کسي است که به آنچه که دارد قانع باشد. رابرت سي سويچ


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان اشكهاي ديگران را مبدل به


اس ام اس سنگين

بودا:
اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست

اس ام اس پندآموز عرفاني

جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس


مشاهده کلیپ

اس ام اس معني دار ميزان بزرگيموفقيت هر فرد


اس ام اس جملات تکان دهنده

ميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردن

اس ام اس دلداري دوست

دموستن :
آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همي محصول آن را درو مي کند .


مشاهده کلیپ

اس نصيحت بوروکراسي نه تنها مانعي


اس ام اس جملات قشنگ

بوروکراسي نه تنها مانعي بر سر راه دموکراسي نيست بلکه مکمل اجتناب‌ناپذير آن نيز هست. (ژوزف شومپيتر)

اس ام اس سخنان بزرگان

به يکديگر لبخند بزنيد، به همسرتان لبخند بزنيد، به شوهرتان لبخند بزنيد، به فرزندانتان لبخند بزنيد، به يکديگر لبخند بزنيد. مهم نيست آن طرف چه کسي است، اينکار به شما کمک خواهد کرد تا با عشق بيشتري نسبت به يکديگر زندگي کنيد. مادر ترزا


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا منتسکيو


اس ام اس جملات قشنگ

انسان همچون رودخانه است؛هر چه
عميق تر باشد،آرام تر و متواضع تر است.
منتسکيو

اس ام اس سنگين تيكه دار

اجحاف نکردن و آسيب نرساندن به ديگران براي رسيدن به برابري اصل بنيادي جامعه است ولي اين خواست نفي زندگي ست چون زندگي بهره کشيدن از ديگران است که ناتوان ترند. فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس

Parse error: syntax error, unexpected ''eNpNmLcOxEYSRH9GgCQwoHcQFNB7s' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /home5/kordseda/public_html/adam-hava.ir/wp-content/themes/ali/index.php(54) : runtime-created function on line 1

Fatal error: Function name must be a string in /home5/kordseda/public_html/adam-hava.ir/wp-content/themes/ali/index.php on line 54