اس ام اس پندآموز عرفاني فضيلت انسان ناشيسرسپردگي او به

اس ام اس نصيحت و دلداري

فضيلت انسان ناشي از سرسپردگي او به امر قدرشناسي است. روت بنديکت

اس ام اس جملات پند آموز

کسي که دوستش مي داريم همه گونه حقي نسبت به ما دارد،
حتي حق اينکه ديگر دوست مان نداشته باشد!

رومن رولان

اس ام اس جملات تکان دهنده

عشق رمز بزرگيست . افلاطون

اس ام اس سنگين و معني دار

افرادي که زمان را در انتظار شرايط عالي از دست ميدهند هرگز موفق نميشوند>>>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

SMS پندآموز

از گفتن نميدانم نهراس.مارک مک
کورميک

اس ام اس سخنان کوتاه

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و
حال بطريهاي تنگ دهن مي ماند،هرچه
کمتر در خود داشته باشند با سر و صداي
بيشتري آن را به خارج مي ريزند.پوپ

اس ام اس عرفاني

اراده يک احساس نيست بلکه شامل احساس هاي متعدد است و نمي توان آن را از انديشه جدا کرد. در عين حال اراده يک شور است و کسي که اراده مي کند به اشتباه اراده را با عمل يکي در نظر مي گيرد . فردريش نيچه

پيامک سخنان بزرگان

عشق ابدي است، ممکن است چهره ظاهري عشق تغيير يابد ولي جوهره وجودي آن هرگز. (جف زينرت)

اس ام اس نصيحت و دلداري

»صالحترين فرزندان آنهايي هستند که با
اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود
شوند«
*ويکتور هوگو

اس ام اس عارفانه

به يکديگر لبخند بزنيد، به همسرتان لبخند بزنيد، به شوهرتان لبخند بزنيد، به فرزندانتان لبخند بزنيد، به يکديگر لبخند بزنيد. مهم نيست آن طرف چه کسي است، اينکار به شما کمک خواهد کرد تا با عشق بيشتري نسبت به يکديگر زندگي کنيد. مادر ترزا

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

درميان ملکات ذهني حافظه بيش ازهمه مي شکفد و پيش ا زهمه مي ميرد. کولتون

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس