اس ام اس معني دار ژوزف مورفي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است
پس سيمتي و شادي را انتخاب کند-
ژوزف مورفي

اس ام اس کلام بزرگان

” انسان آرزومند جهاني است که در آن خير و شر آشکارا تشخيص دادني باشند، زيرا در او تمايل ذاتي و سرکش داوري کردن پيش از فهميدن، وجود دارد
ميلان کوندرا “


اس ام اس معني دار

افرادي که زمان را در انتظار شرايط عالي از دست ميدهند هرگز موفق نميشوند>>>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس بزرگان فلسفي

گاه سختي
دوستي براي خود برگزين که به گاه
سختي و درماندگي مددکارت باشد.حکيم
بزرگمهر

اس ام اس سنگين

کالوس کاستاندا : هيچ چيز عوض نمي شود !
شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است .

اس ام اس پندآموز

سام منتز : بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند .

اس ام اس بزرگان

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا

اس سنگين

در زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد ، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود . ارسطو

اس ام اس سنگين تيكه دار

غذايي را بخور كه مي پسندي ,لباسي را پبوش كه مردم مي پسندند. اديبان

اس ام اس عارفانه فلسفي

افرادي که زمان را در انتظار شرايط عالي
از دست ميدهند هرگز موفق نميشوند-
مارک فيشر

اس ام اس جملات پند آموز

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

کلیپ های بیشتری ببینید...برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس