اس ام اس پندآموز برتولت برشت

اس نصيحت

به چه دل بسته اي؟
به اينکه جنگ،آسان است؟
اين سخن مقبول نيست
روزگار ما از آنچه مي انگاشتي بدتر است
روزگار ما چنين است:
اگر ما کاري را مردانه انجام ندهيم معدوميم.
اگر نتوانيم کاري کنيم که هيچ کس از ما انتظار ندارد
از دست رفته ايم
دشمنان منتظرند
تا خسته شويم
هنگامي که نبرد در شديدترين مرحله است
و جنگجويان در خسته ترين حال
جنگجوياني که خسته ترند
شکست خوردگان صحنه ي نبردند

برتولت برشت

اس ام اس جملات تکان دهنده

عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ

اس ام اس پندآموز عرفاني

انديشه کردن که چه گويم,بهتر از پشيماني خوردن که چرا گفتم.سعدي

اس ام اس جملات تکان دهنده

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . . .

(چستر فيلد)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

به چه دل بسته اي؟
به اينکه جنگ،آسان است؟
اين سخن مقبول نيست
روزگار ما از آنچه مي انگاشتي بدتر است
روزگار ما چنين است:
اگر ما کاري را مردانه انجام ندهيم معدوميم.
اگر نتوانيم کاري کنيم که هيچ کس از ما انتظار ندارد
از دست رفته ايم
دشمنان منتظرند
تا خسته شويم
هنگامي که نبرد در شديدترين مرحله است
و جنگجويان در خسته ترين حال
جنگجوياني که خسته ترند
شکست خوردگان صحنه ي نبردند

برتولت برشت

اس ام اس بزرگان جهان

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

اس ام اس جملات پند آموز

لبخند براي انسان مثل آفتاب براي گلهاست. جوزف اديسون

اس ام اس سخنان کوتاه

اگر مي خخواهي زياد عمر کني ، درجواني پير شو . مثل اسپانيايي

اس ام اس عرفاني

هميشه به خاطر داشته باشيد که دنيا هرگز مديون شما نيست ، زيرا قبل از شما نيز وجود داشته است . جان استيل

sms هاي پندآموز

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس