اس ام اس سخنان کوتاه عشق اين توانائي را

اس ام اس جملات قشنگ

عشق اين توانائي را مي دهد که بگوئيد ، پوزش مي خوا هم . کن بلانچارد

اس ام اس سخنان کوتاه

*تمدني که منکر مرگ باشد ، عاقبت منکر زندگي خواهد شد. اکتاويوپاز

اس ام اس جملات قصار

سام منتز : بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند .

اس ام اس سخنان کوتاه

هيچ وقت چيزي رو خوب نميفهمي مگر اينکه بتوني به مادربزرگت توضيحش بدي ! “آلبرت انيشتين”

اس ام اس فلسفي

آنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچه

اس ام اس جملات قصار

پاکي نفس جدايي مي آورد. فردريش نيچه

اس ام اس جملات قصار

تقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را در تلاش براي نشان دادن

ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . . .

(سامول جانسون)

اس ام اس بزرگان

” نرسيدن به آرزوها دردناک است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زيرا همه چيز گذرا است.
بيل هريس “

اس نصيحت

هر که با بدان نشيند ،اگر طبيعت ايشان را هم نگيرد به طريقت ايشان متهم گردد. سعدي

اس سنگين

آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس

اس ام اس بزرگان

مردان موفق امروز،کودکان جسور ديروز
بوده اند.دسرا ييلي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس