اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اس ام اس جملات بزرگان

“خداوندا، آنچه را که بيش از آنچه قدرت انجامش را داشته باشم، آرزويش را دارم، به من عطا کن.”

ميکلانژ (Michelangelo)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. (فدريکو فليني)

اس ام اس عرفاني

اين روشني هدف است که به شما نيرو ميبخشد>>>>>>>>>>>>> انتوني رابينز

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

با رنج عميق دروني آدمي از ديگران جدا مي شود و والا مي شود. فردريش نيچه

اس ام اس معني دار

از قلب خود پيروي کن تا هرگز پشيمان نشوي. (جف زينرت)

اس ام اس عارفانه فلسفي

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد.

شامفور

اس ام اس سخنان کوتاه

باب هاپ :
زنان تحصيلكرده همسران خوبي از آب در مي آيند , زيرا براي اينكه توضيح بدهند كه چرا غذا شور يا بيمزه شده است كلمات بيشتري در اختيار دارند.

اس ام اس بزرگان فلسفي

ميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردن

اس ام اس سنگين و فاز بالا

دو کس دشمن ملک و دين‌اند، پادشاه بي‌حلم و زاهد بي‌علم سعدي

اس ام اس فلسفي

حيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در
سطح دريا.جان راسکن

اس ام اس حکيمانه

هر کس را که زَر در ترازوست ، زور در بازوست. سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس